Anadolu liseleri; öğrencilerin İlgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını, yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini sağlamaktır.

İlke ve Hedeflerimiz:

Varda Koleji; disiplin, kalite ve güven esasını temel alarak öğrencilerimizi okulda, sınavlarda, meslek- aile hayatlarında ve her şeyden önemlisi yaşamda başarılı olabilmelerine yönelik bir eğitim-öğretim programı uygularken;

*Kararlı, ısrarcı, azimli, kendine inanan, özgüven sahibi

*Etik, estetik, entelektüel düzeyi yüksek

*Etkili iletişim becerisine sahip

*Duygusal okuryazarlığı olabilen

*Her tür görüş ve düşünceye saygılı, çağdaş, demokratik, insan hak ve özgürlüklerinin koruyucusu

*Çağdaş teknoloji ile bütünleşip, bilimsel çalışmalara, yenilikçi düşüncelere açık

*Her zaman sorumluluklarının bilincinde olan

*Ruh sağlığı yerinde bireylerin yetiştirilmesini hedeflemekteyiz.

Bir Gün Nasıl Geçiyor?

Lisemizde gün saat 08:30’da başlar. Günlük ders programı içinde akademik derslerin yanı sıra kendilerini geliştirecek sanat ve sporda güçlendirecek bilimsel sosyal sorumluluk projeleri gibi birçok alanda çalışma yaparlar. Gün saat 17:30’da sona erer. İsteyen öğrencilerimiz etüt çalışmalarıyla beraber ödev takip, soru çözüm, konu tamamlama çalışmalarıyla eksiklerini tamamlarlar.

ÖĞRENCİ BİRLİĞİ-ONUR KURULU

Demokratik, çağdaş, toplumsal değerlerimize sahip toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamlılığını sağlayacak anlayışın öğrencilerimize kazandırılıp geliştirilmesi amacıyla Öğrenci Başkanlığı ve Öğrenci Meclisi her yıl yapılan seçimlerle yenilenecektir. Okulumuzun 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında gerçekleştirecek olan öğrenci meclisi öğrenci başkanlığı sistemiyle öğrencilerin kendi kendilerine yönetme ve denetme becerilerini geliştirmeleri okul düzenine uymanın ve kendileri tarafından belirlenen kurallara ve toplumsal değerlerimizin gerekliliğini kavramaları ve içselleştirmelerini sağlamaktır. Ayrıca yönetim, öğretmen ve öğrenci işbirliği ile etkili, güçlü çalışmalar ortaya koyabilmektir. Bu uygulamayla farklı düşüncelere saygılı ve hoşgörülü olmayı, seçme seçilme hakkını kullanabilen, kendilerine güvenen akademik başarısıyla beraber ‘güzel insan’ olabilme yetisine sahip bireyler yetiştirme hedeflemekteyiz.

ONUR KURULU

Onur Genel Kurulunun Oluşturulması

Madde 27 (1) Onur Genel Kurulu, öğrencilerin okul yönetimine katılmalarını ve okul işleyişine yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla her sınıfını bütün şubelerinden birer öğrenci ders yılı başında sınıf rehber öğretmenlerinin gözetiminde öğrenciler tarafından seçilerek oluşturulur. Çeşitli nedenlerle boşta kalan üyeliklere,izleyen dönem başında aynı usulle yeni temsilciler seçilir.

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 

Varda Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi öğrencilerimizin çağdaş ve kimlik sahibi bireyler olmasını sağlamak amacıyla sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimlerini desteklemek, Akademik başarılarını yükseltmek, Problem ve sorun alanlarında çözüm bulmalarına yardımcı olmak amacıyla öğretmen, idareci ve ailelerle güçlü etkileşim içinde psikoloji ve eğitim alanında en son bilgilerden yararlanarak çalışmaktadır.

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar:

Öğrencilerimizin kendilerini gerçekleştirme sürecinde kendini tanıması, çevrede kendine açık olan fırsatları öğrenmesi, gizil güçlerini keşfedip geliştirmesi, çevresine uyum sağlaması konusunda destekleyici çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerimizin üniversite, meslek ve ders seçimi konusunda doğru kararlar alabilmelerini sağlayıcı grup çalışmaları, kariyer günleri etkinliği, mezun öğrencilerin sohbet günleri, çeşitli meslek alanlarının en başarılılarının konuşmacı olarak davet edildiği paneller yapılmaktadır. Öğrencilerimizin ‘kendilerini gerçekleştirme’ sürecinde kendini tanıması, çevrede kendine açık olan fırsatları öğrenmesi, gizil güçlerini keşfedip geliştirmesi, çevresine uyum sağlaması konusunda destekleyici çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerimizin üniversite, meslek ve ders seçimi konusunda doğru kararlar alabilmelerini sağlayıcı grup çalışmaları, kariyer günleri etkinliği, mezun öğrencilerin sohbet günleri, çeşitli meslek alanlarının en başarılılarının konuşmacı olarak davet edildiği paneller yapılmaktadır.

Rehberlik Çalışmalarımız:

 •   Etkili Öğrenme ve Ders Çalışma Teknikleri
 •   Bellek Sistemi ve Geliştirme Yolları
 •   Dikkat ve Konsantrasyon
 •   Verimli Ders Çalışmayı Etkileyen Faktörler
 •   Verimli Ders Çalışmayı Kolaylaştıran yöntemler
 •   Amaç Belirleme Motivasyon
 •   Zaman Yönetimi ve Planlı Çalışma
 •   Sınav Stratejileri ve Test Çözme
 •   Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yolları
 •   Meslek Seçimi ve Önemi

Ailelere Yönelik Çalışmalar:

Varda Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi; öğrencilerimizin, ailelerin de faydalanabilecekleri veya ihtiyaç duyabilecekleri konularda her düzey ve ihtiyaca yönelik veli konferansları, veli bilgilendirme toplantıları ve konusunda uzman kişilerin davet edildiği konferans ve paneller organize edilecektir.

Yükseköğretime Hazırlık Çalışmaları:

Kolejimiz, öğrencilerimizin eğitimleri süresince üst öğrenim yaşamında kullanılabilir bilgi ve birikimler kazanmasına özen göstermektedir. Benimsedikleri yol haritaları ve mesleki hedeflerine ulaşmalarında rehberlik, kariyer danışmanlığı yaparak onların hayatta daha başarılı, daha mutlu bir yaşam sürdürmelerini sağlamaktır. TYT ve AYT’de başarı, iyi bir hazırlık sürecinin yanı sıra, sınavların teknik ve içerik olarak çok iyi analiz edilmesine de bağlıdır. Okulumuzdaki TYT-AYT çalışmaları öğrencilerimizi bilinçlendirmek ve performanslarını maksimum seviyede kullanmalarını sağlamak amacıyla çeşitli etkinlik ve uygulamalardan oluşur.

Yürüttüğümüz TYT-AYT çalışmalarını şöyle sıralayabiliriz:

Öğrenci, veli ve öğretmenlerimize TYT-AYT konusunda bireysel danışmanlık hizmeti verilmektedir. Sınav içeriği, puan analizleri, sınav taktikleri, tercihler ve meslek seçimi konularında seminerler düzenlenmektedir. Lise son sınıf düzeyindeki öğrencilerin üniversite sınavı hazırlık çalışmaları yakın bir şekilde takip edilmektedir. Okulumuzda yapılan deneme sonuçlarına göre öğrencilerin eksikleri tespit edilmekte ve eksiklerin tamamlanması için öğrencilerle görüşülerek önlemler alınmaktadır. Öğrencilerin gittikleri dershanelerde aldıkları sonuçlar da rehberlik servisi tarafından ayrıca takip edilmektedir. Öğrencilerimize ve velilerimize, TYT-AYT başvuru formunun eksiksiz ve yanlışsız doldurulması, tercih formunun sağlıklı ve doğru oluşturulması konusunda danışmanlık verilir. Ayrıca öğrencilere başvuru ve tercih döneminde bire bir danışmalık verilmekte, öğrencilerin kararsızlıkları, yapabilecekleri tercih ve teknik hataları görüşmeler sırasında tespit edilip düzeltilmektedir.

Sosyal Etkinlikler:

Okulumuz; eğitim-öğretim süresince öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler gerçekleştirilecektir. Eğitim alan öğrencilerimizin özgün ürünlerinin sergilenmesiyle (bilimsel araştırma, proje, spor, sanat, tasarım, yazılım vb.) uygulayıcı olarak aktif görev almasıyla ürün ortaya koyma/performans gösterme, yarışma sonuçlarına göre derece ile değerlendirilecektir.

Projeler:

Öğretmenlerimizin liderliğinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerimiz ile öğrencilerimizin çevre, sağlık, eğitim gibi konularda toplumsal duyarlılıklarının artırılması hedeflenir.

SPOR ATÖLYESİ

Jimnastik

Amacımız, bedensel faaliyetlerin katkısı ile çocuklarda fiziksel ve ruhsal anlamda olumlu gelişimler sağlamak,müzik eşliğinde ritim tutabilme yeteneği ve jimnastik hareketleri yapabilmelerini ve böylece yıl gösterilerine hazırlamış oluyoruz.

Badminton:

Badminton sporunun doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlamak,düzenli badminton oynayan sporcu kitlesini yarataraksporu sevdirmek ve turnuvalarla başarımızı destekleyerek öğrencilere disiplin ve zaman planlaması kazandırmayı amaçlıyoruz.

Masa Tenisi

Oyun kuralları ve temel vuruş tekniklerini öğretip, öğrencilerimizin kendine güven, takım ruhu, sorumluluk bilinci ve motorik gelişimi gibi bedensel ve sosyal gelişimine katkı sağlaması açısından okul takımlarına sporcu yetiştirmekteyiz.

Körling

Her biri dört oyuncu ve bir yedekten oluşan iki takımın dikdörtgen(5m*45m) bir zemin üzerinde oynadıkları ve oyunun her alanında stratejinin hakim olduğu bir spor dalıdır.

BİLİM UYGULAMA ATÖLYESİ

Özel Varda Koleji öğrencilerimiz, fen bilimleri alanında birbirinden ilginç bilimsel projeler, deneyler ve etkinlikler yaparak hem eğlenir hem de öğrenirler. Böylece öğrencilerimiz yaptıkları keşiflerle merak ve araştırma yetilerini geliştirerek evrensel bir bakış açısı aynı zamanda bilimsel olaylar üzerinde inceleme, gözlem ve deney yapma becerisi kazanırlar.

Akıl ve Zeka Oyunları

Akıl oyunları ipuçlarından yararlanarak hızlı düşünme, akıl yürütme ve eğlenirken öğrenme ilkesine dayanan geleceğin eğitim metodudur.Akıl oyunları öğrenmeyi kolaylaştırdığı için çocuklarımızın zeka gelişimini ve akademik başarılarını arttıracaktır. Bu fikirler eşliğinde çocuklarımıza akıl oyunları eğimlerini vermekteyiz.

Satranç

Satrancın öğrencilerimize sağladığı yararlar Milli Eğitimin de öğrenciler tarafından kazanılmasını istediği temel davranışlardır. Bu kadar pozitif etkisi olan satrancın aşağıda açıkladığımız tüm olumlu davranışların hepsini birden bireylere kazandıran önemli bir ‘Eğitim Aracı’ olduğunu savunuyoruz.

Öyleyse, çocuklarımızın olabildiğince küçük yaştan başlayarak ‘Kişilik gelişiminde satrancın pozitif etkilerinden yararlanma’ amaçlanmalı ve ‘bu amaç’ bir ‘görev’ olarak benimsenmelidir.Öğrencileri “Kendine güven” duygusu aşılayıp geliştirmek, “başarıya ancak sistemli ve disiplinli bir çalışmayla varılabileceği” düşüncesini aşılamayı ve satranç ile çoklu düşünme hedeflenmektedir.

Satrancın Yararları:

 • Konulara karşı şüpheci yaklaşımı benimsetir, onları ezberci zihniyetten arındırır.Kişileri düşünen, araştıran, yargılayan varlıklar haline getirir ve yaratıcılıklarında özgür bırakan bir ortam hazırlar.
 • Kötü alışkanlıklar edinilmesine engel olur.
 • Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır.
 • Süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir.
 • Kendi güç ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak, bireysel güç ve yetenekleri açığa çıkarmaya ve bireysel doğru kararlar alabilmeye yardımcı olur.
 • Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır.
 • Başarıya ancak ve ancak sistemli ve disiplinli bir çalışmayla varılabileceğini gösterir.
 • Mücadeleci bir ruh yapısına sahip olmanın gerekliliğini benimsetir.Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için daha da çok çalışmanın gerekli olduğunu öğretir.
 • Başarılardan büyük hazlar duyarak daha da başarılı olmaya yönlendirir.
 • Kişilerin olumsuz bir yönünü, eksikliğini veya bir davranış bozukluğunu hızlıca ortaya çıkarır.
 • Kurallara uymayı, dostça oynamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi, kazananı kutlamayı öğretir.
 • Yakın dostluklar kurup daha çok sosyalleşmeye ve sosyal yaşamının zenginleşmesine yardımcı olur.

GÜZEL SANATLAR ATÖLYESİ

Müzik

Müzik insan hayatındaki en önemli ihtiyaçlardan biridir. “Müzik ruhun gıdasıdır.” sözünden de anlaşılacağı gibi güzel ve hareketli ezgiler insanın ruhunu besler. Her duyguyu ve düşünceyi müzikle anlatmak mümkündür. Her yörenin bölgenin ve ülkenin bir müzik kültürü vardır. Ülkemizde ve ülkeler arasında düzenlenen şarkı yarışmaları dünyada müziğe verilen önemi açıkça göstermektedir. İnsanlar taşlardan camdan metalvb nesnelerden müzik ritmi çıkarmışlar zamanla çıkardıkları bu ritimler nota olmuş ve icat edilen birçok müzik enstrümanıyla her insana hitap edecek çeşitli müzik türleriyle,insan yaşamının her evresinde,çoğu zaman hastanelerde özellikle psikolojik tedavi olarak kullanılmıştır. Bu da insanın yaşamını devam ettirebilmesi ve çevresi ile sağlıklı ilişkiler kurabilmesi için müziğe gereksinim duyduğunu gösterir.

Tuşlu Çalgılar :(Piyano,Org )

Yaylı Çalgılar :(Keman,Çello )

Telli Çalgılar :(Bağlama,Gitar)

Vurmalı Çalgılar:(Darbuka,Davul,Bateri)

Sahne Sanatları (Tiyatro,Dans,Bale)

Okulumuzda “Dans Kulübü”,”Tiyatro Kulübü” vb etkinlikler hedeflenmektedir. Kulüblerin amacı; sosyal, kültürel çalışmalar çerçevesinde öğrencilerin ders dışında faaliyet gösterebilecekleri ilgi alanlarına hitap eden değişik türde oyunları,dansları faaliyete geçirmek, öğrencilere farklı beceriler kazandırmak ve öğrencileri eğlendirmektir.

Resim-Sanat Tasarım

Sanat ve Tasarım Alanı, toplumsal yaşamın temelini oluşturan kültür, tarihsel sürecin bir ürünüdür. Günümüzde insanlar yaşadıkları mekanları estetik, fonksiyonellik ve teknolojiyi bir arada kullanarak kendi kültür ve geleneklerine ait özgün tasarımları geliştirmekte ve kullanmaktadır.

Yemek Hizmetleri:

Menülerimiz, Kalite Departmanının kontrolünde gıda mühendisi eşliğinde, yemek üretiminde kullanılan ham maddeler ve yardımcı ham maddelerin hijyenik kontrolleri standartlara uygun olarak hazırlanır. Hizmetimizdeki amaç, öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu günlük enerji miktarını almalarını sağlayarak, fast-food ve diğer kantin malzemelerine ihtiyaç duymadan beslenmelerini sağlayarak daha düzenli-dengeli, sağlıklı beslenmelerini sağlamaktır. Düzenli beslenen öğrencilerimizde yorgunluk, baş ağrısı, aşırı kilo alma –kaybetme, dikkat eksikliği vb. gibi problemler görülmemektedir. Aylık menüler et, tavuk, balık, sebze yemeği ve bakliyat yemeği yönünden dengeli olarak planlanmaktadır.

Sağlık Hizmetleri:

Kolejimizde, tam gün görev yapan bir hemşiremiz bulunur. Tüm donanımıyla acil durumlarda ilk yardım yapmak da dahil olmak üzere öğrencilerimizin sağlık durumunu izleyen sağlık görevlimiz bilgisayar kayıtlarında her öğrenci için bir sağlık dosyası tutar. Sağlık personelimiz, acil durumlar dışında da öğrencilerimizin genel sağlık durumları ile ilgili çalışmalar yapar. Kolejimiz tüm öğrencilerimize hizmet veren revirde ilkyardım için gerekli her türlü donanım vardır. Revirimizde gerekli hallerde öğrenci yatırılarak gözlem altında tutulur. Okul içi kazalarda ve acil durumlarda gerekli ilkyardım yapılır. Düzenli ilaç alması gereken öğrencilerin ilaçlarını almaları sağlanır. Öğrencilerin revire geliş-gidişleri ve revirde yapılan uygulamalar dosyalarına kaydedilir. Ciddi sağlık sorunlarında aile ile iletişim kurularak hastaneye sevk edilir. Her öğrencinin genel sağlık durumu izlenir ve gereken durumlarda tedavi için tavsiyelerde bulunulur. Öğrenciler ve çalışanlar sağlık hakkında danışmanlık ve eğitim almak için her iki revirimize de başvurabilirler.

Ulaşım Hizmetleri:

Çukurova, Seyhan semtlerinde oturan öğrencilerimiz, her sabah Okulumuzun gözetimi altında hizmet veren servisler ile okula gelirler. Servis hizmetinden yararlanan tüm öğrencilerin ev adresleri ve telefonları, acil durumlarda temas kurulacak telefonlar bilgisayar sisteminde kayıtlıdır. Araçların tümü sigortalıdır. Araç sürücülerinin tümünde cep telefonu vardır. Araç sürücülerinin tümü okul servisi hizmetinde deneyimlidir. Servis ücretleri, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin belirlediği ücretler üzerinden araç sürücülerine ödenir. Servisler, saat 07.00’dan 18.00’ye kadar görev başında olan servis sorumlularının denetimi altında çalışırlar. Araçlar sorumlularca periyodik muayeneye tabi tutulur.

Adları ve telefonları aşağıda belirtilen servis sorumluları görev saatleri içinde velilerin sorularına cevap vermeye hazırdırlar. Velilerimiz servisler konusunda her türlü başvurularını aşağıda belirtilen isim ve telefon numaralarına yapabilirler.

Servis Sorumluları:

Lütfen bizi arayın. Eleştirilerinizi ve önerilerinizi bekliyoruz.

Adı Soyadı:

Telefon:

OKUL VELİ İLETİŞİMİ

Velilerimizin bilgilenme, sorularına cevap alabilme, düşünce, fikir ve önerilerini yönetime iletebilmeleri amacıyla, hafta içi her gün tüm yöneticilerle görüşme imkanları vardır. Olağanüstü durumlar dışında, velilerimizin görüşme taleplerini ileterek, ilgili yöneticiden randevu almaları, görüşmenin niteliğini yükseltecektir. Gelişen, yenilenen ve öğrenen okul yaklaşımı içinde, okul ve velinin birbirini duyup anlamasını, doğru ihtiyaçların saptanıp, hedeflere eklenmesi açısından önemli ve değerli görüyor, soru, öneri düşünce ve fikirlerinizi bekliyoruz.

Veli Toplantıları:

Veli toplantıları, okul – aile işbirliğinin oluşmasını ve gelişmesini sağlayacak en önemli organizasyonlardır. Bir öğretim yılı süresince, en az üç genel veli toplantısı düzenlenir. Öğretim yılı başında, gerçekleştirilen veli toplantısının temel hedefi, öğretmen ve velilerimizin tanışması, her ders düzeyinde, hedeflerimiz, ölçme-değerlendirme yaklaşımımız ve uygulamalarımız ile ilgili velilerimizin bilgilendirilmesidir.

Yıl içerisinde yapılan diğer veli toplantıları bireysel veli-öğretmen görüşmeleri şeklinde gerçekleştirilir. Veli toplantıları velilerimize yazılı olarak en az dört gün öncesinden hatırlatılır. Bu toplantılara katılımınız, eğitim hedeflerimize ulaşmada bizler için çok önemlidir.

Veli-Öğretmen Görüşmeleri:

Her eğitim yılı başında, öğretmen-veli görüşme saatleri okul yönetimince planlanarak, velilerimize genel veli toplantılarında bildirilir. Velilerimizin bu görüşme programı doğrultusunda hareket etmeleri, öğretmenlerimizin eğitim görevlerini aksatmadan, görüşmelerin amacına uygun şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Bireysel veli – öğretmen görüşmelerine önem verilmesi, çocuğumuzun yıl içindeki gelişiminin takip edilmesini, ortaya çıkabilecek bazı sorunların önceden belirlenmesini ve önlenmesini sağlar. Mevcut sorunların tanımlanması ve çözümlenmesi sürecini de hızlandırır.

Yönetim – Rehber Danışman – Veli Görüşmeleri:

Yıl boyunca çocuklarımızın davranış gelişimleri, sosyal uyum süreçleri, farklı birimler tarafından gözlemlenir ve değerlendirilir.

Yapılan değerlendirme sonuçları doğrultusunda, ihtiyaç duyulan çocuklarımızın velilerine yönelik görüşme programları planlanır.

Çocuklarımızın çok yönlü değerlendirilmelerini ve okul–aile tutum birliğinin geliştirilerek önlemlerin alınmasını sağlayan görüşme programları, çocuklarımızın eğitim hayatlarını kolaylaştırır.

Veli Seminerleri:

Çocuklarımızın gelişim süreçlerinde, okul ve ailenin birbirini tamamlayıcı yönde yer almalarının önemine inanarak yıl içerisinde velilerimizin ihtiyaçları da değerlendirilerek eğitim programları ve seminerler düzenlenir. Seminer tarihlerimiz ve konu başlıkları en az bir hafta öncesinden velilerimize iletilir.

Güvenlik Hizmetleri

Çocuklarımızın can ve mal güvenliği bizim için önemlidir. Okullarımıza gelen herkes titizlikle takip edilir, görüşecekleri kişilere hostesler aracılığıyla yönlendirilir. Yerleşkelerimiz 24 saat görev yapan güvenlik görevlileri ve güvenlik kameralarıyla kontrol edilir, gerekli önlemler alınır ve hassasiyetle uygulanır.

Fotoğraf Galerisi:

Okulumuz 2018-2019 eğitim-öğretim yılında güncel resimlerimiz eklenerek fotoğraf galerimiz oluşturulacaktır.